nieuws

Herken signalen kindermishandeling met game based verandertraject

20 November 2018
Herken signalen kindermishandeling met game based verandertraject

Onderwijzers spelen een essentiële rol in de signalering van kindermishandeling. In de praktijk maken echter maar weinig leraren een melding van verdachte situaties. Vaak omdat zij niet durven te vertrouwen op hun intuïtie en de signalen van kindermishandeling niet herkennen. Salsaparilla verzorgt game based verandertrajecten voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Samen met anderen partijen als Stichting Veilig Thuis zorgen we dat het onderwerp hoog op de agenda komt en daar blijft.

Eén kind in elke schoolklas is slachtoffer

118.000 kinderen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Dat is één kind in elke schoolklas. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, het kan gaan om seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling of verwaarlozing. Het is essentieel dat de signalen van kindermishandeling in een vroegtijdige fase worden herkend en gemeld. Binnen het onderwijs is dit zonder twijfel een grote prioriteit, waar vaak echter nog te weinig tijd voor vrij wordt gemaakt.

 Niet altijd een blauw oog

Salsaparilla traint onderwijspersoneel in het vroegtijdig signaleren van kindermishandeling. Met inzet van theater, spelinterventies en acteurs maken wij onderwijskrachten op een interactieve manier bewust en alert. Mishandeling is lang niet altijd zo zichtbaar als een blauw oog. Angst of broekplassen kunnen ook een aanwijzing zijn. Onderwijzers zien hun leerlingen elke dag en spelen daarom een belangrijke rol bij het herkennen en melden van verdachte situaties.

Maatwerk per school

Per school bekijken we aan welke soort begeleiding behoefte is. Wellicht zijn de IB’ers van de onderwijsinstelling al met het onderwerp bezig en werken wij met hen samen. Zo niet, dan stellen we een ambassadeursgroep samen van leerkrachten en bestuursleden die met een kritische blik aan de slag willen. Vervolgens trainen we de leerkrachten en schoolleiding intensief. Samen met andere partijen zetten we de schouders eronder om blijvend aandacht voor het onderwerp te houden.

“Het is onacceptabel dat jaarlijks 118.000 kinderen te maken hebben met mishandeling. Wij helpen u de signalen bij leerlingen te herkennen zodat hulpverleners direct kunnen ingrijpen. ” – Marco Tankink, Salsaparilla

Theateropvoering vormt start traject

Ons game based verandertraject biedt hulp en inspiratie rond het signaleren van kindermishandeling. Theateropvoering ‘Raak’ vormt de start van het traject. De interactieve voorstelling maakt dit zware onderwerp bespreekbaar en brengt kindermishandeling onder de aandacht. Salsaparilla toont welke dilemma’s er spelen rondom het thema. Daarbij reconstrueren we herkenbare scènes, inclusief reacties van collega’s, ouders en kinderen. Dit doen we op een lichte, energieke manier.

Duurzaam beleid en goede protocollen

Het is belangrijk dat de leerkrachten en schoolleiding elkaar scherp houden en duurzaam beleid maken als het gaat om kindermishandeling. Daarom is Salsaparilla er ook voor het vervolgtraject. We helpen om het beleid te implementeren en denken mee bij het vormgeven van goede protocollen. Voor elke school gaat dit anders, daarom bieden we altijd maatwerk. We werken samen met organisaties die inhoudelijke expertise leveren bij het samenstellen van het vervolgprogramma.

Nazorg met een test

Als het verandertraject op de school is afgerond, is het zaak om alert blijven en de aandacht voor het onderwerp niet te laten verslappen. Salsaparilla ontwikkelt daarvoor een jaarlijkse ‘test’: een verandertool die scholen kunnen inkopen. Gevraagd of ongevraagd komen onderwijskrachten dan één keer per jaar in een testsituatie rondom kindermishandeling terecht. Doel is om te zien hoe leerkrachten reageren in bepaalde situaties en hen te stimuleren hun kennis consequent in de praktijk in te zetten.

Download hier de brochure ‘Preventie kindermishandeling’. 

Met een game based verandertraject van Salsaparilla leer je de signalen van kindermishandeling te herkennen en vervolgens adequaat melding te doen.

Recente trajecten