Nieuws

cursus omgevingswet
20 november 2018

Bent u klaar voor de invoering van de omgevingswet?

De Omgevingswet is de grootste bestuurlijke verandering van deze tijd. De wet wordt in 2021 definitief. De wet heeft grote gevolgen voor de manier van werken van ambtenaren. Zij moeten in toenemende mate samenwerken, niet alleen intern met meerdere collega’s van andere diensten (integraal samenwerken), maar ook extern met initiatiefnemers in het ruimtelijk domein. Salsaparilla […]

Lees meer
veiligheidsgedrag
2 juli 2018

Salsaparilla helpt een nieuwe veiligheidscultuur te bouwen

Wanneer het veiligheidsgedrag van medewerkers moet worden beïnvloed, zijn game based interventies de beste manier om de aandacht te trekken en vast te houden. In de afgelopen 10 jaar heeft Salsaparilla met enige regelmaat opdrachten uitgevoerd waarbij het veiligheidsgedrag van medewerkers moest worden beïnvloed. Door deze ruime ervaring hebben wij game based interventies ontwikkeld die […]

Lees meer
verandertrajecten in de zorg-header
30 april 2018

Game-based verandertrajecten in de zorg

Als leidinggevende weet je dat het moeilijk is om verandering in een zorginstelling of ziekenhuis door te voeren. Of het nou gaat om het efficiënter maken van processen, het omlaag brengen van het ziekteverzuim of het samenwerken met andere afdelingen, je bent afhankelijk van het gedrag van je medewerkers. Echte verandering vindt pas plaats wanneer […]

Lees meer
20 november 2017

Herken signalen kindermishandeling met game based verandertraject

Onderwijzers spelen een essentiële rol in de signalering van kindermishandeling. In de praktijk maken echter maar weinig leraren een melding van verdachte situaties. Vaak omdat zij niet durven te vertrouwen op hun intuïtie en de signalen van kindermishandeling niet herkennen. Salsaparilla verzorgt game based verandertrajecten voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Samen […]

Lees meer
De hulpvraag van de NoordWest Ziekenhuisgroep was: Hoe kunnen we de zorg voor kwetsbare oudere in onze ziekenhuizen verbeteren?
28 september 2017

De zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren

Waarom de zorg voor kwetsbare ouderen beter moet Voor mensen met specifieke ouderdomsklachten is er natuurlijk de geriatrie-afdeling. Ouderen die in het ziekenhuis belanden omdat ze bijvoorbeeld door een val een been breken kunnen echter nergens terecht. Vaak lopen zij al jaren met allerlei klachten die dan pas aan het licht komen, bijvoorbeeld omdat men […]

Lees meer
Signalen kindermishandeling zijn talrijk en niet altijd makkelijk te herkennen. Salsaparilla ondersteunt met een game based verandertraject voor het onderwijs.
28 september 2017

Herken signalen kindermishandeling met game based verandertraject

Eén kind in elke schoolklas is slachtoffer 118.000 kinderen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Dat is één kind in elke schoolklas. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, het kan gaan om seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling of verwaarlozing. Het is essentieel dat de signalen van kindermishandeling in een vroegtijdige fase worden herkend […]

Lees meer
5 september 2017

Implementatie Omgevingswet voor de provincie Gelderland

De Omgevingswet is van iedereenDe provincie Gelderland wil zijn ambtenaren graag bewust maken van de consequenties van de implementatie van de Omgevingswet. De nieuwe regels hebben namelijk niet alleen gevolgen voor het fysieke domein, maar ook voor de andere domeinen. Alles staat met elkaar in verbinding. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers snappen wat […]

Lees meer
De nieuwe Omgevingswet vereist een geheel nieuwe manier van samenwerken voor ambtenaren.
14 augustus 2017

Leer samenwerken onder de nieuwe Omgevingswet

Een regionale leergang Als de nieuwe Omgevingswet is ingevoerd, moeten verschillende bestuurslagen veel meer samenwerken en afstemmen. Daarom nodigen we voor deze leergang deelnemers uit verschillende bestuurslagen uit. Denk bijvoorbeeld aan de Provincie, Gemeenten en Waterschappen. Waar deze partijen voorheen los van elkaar konden opereren, moeten zij onder de nieuwe wet samenwerken. Salsaparilla zet uiteen […]

Lees meer
Maak personeel vertrouwd met jouw bedrijfskernwaarden of enthousiasmeer werkzoekenden. Salsaparilla ontwerpt games voor onboarding van nieuwe medewerkers
13 maart 2017

Ontdek nieuwe manieren voor onboarding van nieuwe medewerkers

In een onboarding game gaat het niet om winnen of verliezen. Het gaat erom mensen op een interactieve manier kennis te laten maken met het bedrijf. Wij achterhalen de bedrijfscultuur, visie en strategie door middel van interviews vooraf en bedenken een unieke maatwerk game voor jouw organisatie. Er zijn verschillende spellen denkbaar, van papieren hand-out […]

Lees meer
Marco Tankink van Salsaparilla reisde af naar Indonesië om game based change toe te passen
23 februari 2017

Game based change draait hardnekkige mythes de nek om

De Indonesische cultuur wemelt van de volkswijsheden over het eten van vis wees onderzoek van de Universiteit Wageningen uit. Zo zouden vrouwen die krab eten tijdens de zwangerschap kinderen baren die scheef lopen. Het gevolg van dit soort fabels is een blijvend ondervoede bevolkingsgroep waarvan het IQ laag blijft, eveneens als de sociaal economische ontwikkeling. […]

Lees meer