Onze Games

Een verandertraject, op een leuke manier, met meetbare resultaten.

Een game alleen gaat natuurlijk niet meteen voor gedragsverandering zorgen. Dat wordt meer een leuke en leerzame dag; een soort bedrijfsuitje. Wij willen graag méérwaarde toevoegen aan uw organisatie. Daarom werken we het liefst in de vorm van een game based change traject.

Een verandertraject, op een leuke manier, met meetbare resultaten.

Onze games hebben meetbare resultaten. We doen een 0-meting en een 1-meting. We bedenken van tevoren welke interventies we zouden willen doen, maar we blijven afstemmen en monitoren. Voortschrijdend inzicht tijdens het veranderproces kan er soms toe leiden dat we interventies schrappen of heel anders in gaan richten. Gedragsverandering is onze focus: op de werkvloer moet iets veranderen. Iets waar u tegenaan loopt.

Wil je een uitgebreid overzicht van het soort van interventies die we tijdens onze verandertrajecten inzetten? Klik dan hier.

Onze meest gekozen games

Omgevingswet

1 januari 2022 is het zover. Weet u wat de invoering van de Omgevingswet van u gaat vragen als ambtenaar? En wat betekent het voor uw functie?

De kennis zult u ongetwijfeld aangereikt krijgen in uw organisatie. Maar de Omgevingswet gaat meer van u vragen. De wet vraagt qua omgang met ondernemers en andere initiatiefnemers een andere benadering: van “nee, tenzij…” naar “ja, mits…”.

Wetten en regelgeving bieden meer vrijheid en draagvlak wordt een belangrijk begrip. Ook qua opstelling richting een initiatiefnemer en qua houding ten opzichte van onze wetten en regelgeving wordt iets an ders van u verwacht.

Wilt u zichzelf eens testen? Speel dan onze digitale game over de omgevingswet!

Omgevingswet 2022

Veiligheidsspel

Er is in veel productie-omgevingen een groot verschil tussen de papieren wereld:

de wereld waarin is uitgeschreven hoe men zich met veiligheid bezig moet houden en de praktijk van alledag. In de praktijk worden de papieren regels met regelmaat overtreden. In veel organisaties is veiligheid “belegd” bij de veiligheidsafdeling, bij de staf. Nu is het “hun” probleem geworden.

Veiligheid is het werk van de SHE coördinator- maar veiligheid gaat over levens! Veiligheid is altijd van iedereen! In een game interventie kunnen we dat iedere deelnemer laten voelen- dat maakt onze interventies in deze omgeving zo effectief.

Benieuwd? Klik hieronder voor meer informatie of bekijk hier de brochure van het Veiligheidsspel

De Weg Naar Veiligheid

The Feedback Xperience

1.400 collega’s ontvangen 8 weken lang iedere week een opdracht in hun mailbox. Ze moeten allemaal een challenge doen onder werktijd. Puur gericht op het geven van feedback en beter samenwerken. Met de Feedback Xperience zorgen wij ervoor dat afdeling en bedrijven meegenomen worden in een gedrags- of cultuurverandering.

Een krachtig traject, dat door veel bedrijven zoals De Baak, ANWB en Connexxion al is ingezet.

Lees hier vooral meer

The Feedback Xperience

Verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundigen vormen een sleutelrol als het gaat om verzorging van patiënten. Zij worden ook wel ‘de advocaat van de patiënt’ genoemd. Dit vraagt onder andere lef, zelfvertrouwen, respect, kennis en eerlijkheid.

Ambassadeur van Verpleegkundig Leiderschap© is een spelwaarin je als groep met elkaar in gesprek gaat over verpleegkundig leiderschap. Over regels, dilemma’s en over gedrag. We willen graag dat mensen eerlijk zijn tegen elkaar, praten over de dilemma’s die ze tegenkomen, elkaar aanspreken en elkaar helpen.

Verpleegkundig leiderschap

Games per branche

Voor deze klanten hebben we een succesvol traject afgerond (klik op de blauw-omlijnde logo's om de case te lezen):

Voor deze klanten hebben we een succesvol traject afgerond (klik op de blauw-omlijnde logo's om de case te lezen):

Voor deze klanten hebben we een succesvol traject afgerond (klik op de blauw-omlijnde logo's om de case te lezen):

Voor deze klanten hebben we een succesvol traject afgerond (klik op de blauw-omlijnde logo's om de case te lezen):

Voor deze klanten hebben we een succesvol traject afgerond (klik op de blauw-omlijnde logo's om de case te lezen):

Voor deze klanten hebben we een succesvol traject afgerond (klik op de blauw-omlijnde logo's om de case te lezen):

Nieuwsgierig geworden?
Game based change traject voor uw organisatie?

Ik wil meer weten!