Speel een game based verandertraject voor het ziekenhuis

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht startte in januari 2016 met een groot verandertraject voor het ziekenhuis. De in- en uitstroom van patiënten moest veranderen en de samenwerking moest over de hele linie beter. Met een game based verandertraject hielp Salsaparilla het ziekenhuis door te groeien naar een professionele aanspreekcultuur.

Een verbeterde bedrijfscultuur

Een jaar hard werken aan het verandertraject werpt zijn vruchten af voor het ziekenhuis. Niet alleen is er een professionelere aanspreekcultuur, maar de samenwerking tussen de arts en de verpleegkundige is ook sterk verbeterd. De in- en uitstroom van patiënten is beter gereguleerd, wat heeft geleid tot een hogere patiënttevredenheid.

Vele invalshoeken, één doel

Het verandertraject in het ziekenhuis werd vanuit diverse invalshoeken benaderd. Logistiek, care, lean en verpleegkundig leiderschap waren zomaar wat onderwerpen die de revue passeerden. Salsaparilla richtte zijn game based verandertraject helemaal in op de gedragsmatige component en hielp het personeel wennen aan de nieuwe situatie.

Diverse bijeenkomsten

Het voltallige personeel van de SEH bezocht zes bijeenkomsten waar steeds een ander veranderkundig thema centraal stond. Al doende leert men, daarom had elke bijeenkomst had zijn eigen bijzondere vorm. Salsaparilla zette onder meer een markt, game, theatervoorstelling, open space bijeenkomst en zelfs een gala-avond op touw voor het verandertraject in het ziekenhuis.

Co-creatiegroep

Een co-creatiegroep zorgde ervoor dat de voortgang van het verandertraject doorlopend werd besproken. Deze tussentijdse gesprekken leidden tot nieuwe game based change interventies op de afdeling. Zo liepen spelleiders van Salsaparilla een dag rond op de SEH om feedback te geven op de samenwerking tussen verschillende medewerkers. Ook verzonnen wij interventies die door werkgroepleden (SEH medewerkers) zelf op de werkvloer werden uitgevoerd.

Het game based changetraject voor het Albert Schweitzer ziekenhuis leidde tot meer plezier op de werkvloer en een hogere patiënt- en medewerkerstevredenheid. Meld je ook aan voor een verandertraject!

Salsaparilla B.V.
Salsaparilla 4all B.V.

Koepoortstraat 37
6981 AR, Doesburg
Nederland

030-2943536
  • U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.