traject

Omgevingswet Provincie Flevoland

Provincie Flevoland

Omgevingswet 2022

Omgevingswet Provincie Flevoland

Vraag van de klant

Zou Salsaparilla een game based change traject kunnen verzorgen voor de medewerkers van onze afdeling Ruimte en Economie?

We gaan binnenkort werken volgens de omgevingsvisie. Om volgens deze nieuwe visie (“van buiten naar binnen”) te kunnen werken vinden we het noodzakelijk dat onze mensen leren wat voor nieuw gedrag daar bij hoort.

Een ambtenaar 3.0 kan niet meer achter zijn bureau zitten en voorstellen van initiatiefnemers reactief toetsen aan de wet. Hij/zij moet actief de regio in en partijen bij elkaar brengen.

We moeten ons focussen op het mogelijk maken van zaken in plaats van het handhaven van de regels.

Aanpak

Salsaparilla werkte bij deze opdracht samen met trainings- en adviesbureau Hiemstra & De Vries uit Utrecht. Gezamenlijk ontwikkelden we een leertraject.

Een groep van totaal 24 medewerkers van R&E werd uitgekozen om dit traject te volgen. Voor hen werden extra leermodules ontwikkeld: zij werden intensief begeleid om op hun afdeling ook de rol van ambassadeur van het nieuwe gedachtegoed/manier van werken in te kunnen nemen.

Vervolgens werd er een traject gestart. In de kick off werd er met de 90 medewerkers van R&E een game gespeeld. In de game liepen de deelnemers rond in de toekomst van de provincie, de omgevingswet was inmiddels een feit.

Wat komt er allemaal op ons af?

Na de game volgden er extra modules voor de groep van 24. Ook waren er nog 2 sessies met alle medewerkers.

Daarnaast werd er een co-creatiegroep opgestart. Salsaparilla was in deze groep vertegenwoordigd. Tijdens deze sessies werd de voortgang op het traject binnen de verschillende geledingen besproken; dit leidde tot nieuwe game based change interventies zowel binnen de opleidingsgroep als op de afdeling.

Er volgde een spannend traject. Veel discussie en onbegrip. Doen wij het dan verkeerd?

Later meer inzicht en enthousiasme voor de nieuwe werkwijze. Ook op de afdeling wordt veel gepraat over “ambtenaar 3.0” en experimenteren medewerkers met nieuwe manieren van werken.

Resultaat

Na 6 maanden besloot de leiding van R&E om nog 24 mensen te laten instromen.

Het traject sloeg aan: men wilde graag meer mensen laten leren en een nog grotere kans op olievlekwerking creëeren.

Meer en meer mensen binnen R&E geven aan zich voorbereid te voelen op hun toekomst.

Andere afdelingen van de provincie willen graag weten wat er precies bij R&E gebeurt; het bruist en borrelt daar – daar willen we bij horen.

Nieuwsgierig geworden?
Game based change traject voor uw organisatie?

Kom in contact!