De Omgevingswet: wat moet er bij jou nog gebeuren?

Ontdek snel hoe wij jouw organisatie klaar voor de start maken

IM∙PLE∙MEN∙TA∙TIE
zelfstandig naamwoord. (v) de.

1. Een traject voor de invoering van een nieuw systeem of plan met verschillende activiteiten en maatregelen. (‘De implementatie van de Omgevingswet verloopt soepel, nu we met de serious games van Salsaparilla werken’)

Bij een andere denkwijze hoort automatisch een nieuwe manier van handelen. Wat betekent de Omgevingswet voor jouw medewerkers? Anders omgaan met situaties die je hiervoor ook al op je bordje kreeg. Intern, extern en nóg meer met andere afdelingen samen. Hoe kan iedereen handelen in de geest van deze wet nog voordat ‘ie officieel van kracht is? 

De meeste gemeentes zijn al tijden bezig. Kennisoverdracht. Bewustwording. Ja, dat hoort erbij als je met iets nieuws begint. Maar weet je zeker dat je medewerkers hier genoeg aan hebben? De Omgevingswet vraagt om ander gedrág. Niet om méér kennis. En die shift moet gemaakt worden. Een knop die omgaat. Lampjes die gaan branden. En dan het liefst met een lach op het gezicht.

Weet je wat? Dat kan gewoon.

Een heldere visie hebben, is stap één. De weg naar implementatie is misschien nog lang. Maar niet als het aan ons ligt. 

Salsaparilla ontwikkelt al sinds 2016 Omgevingswet-verandertrajecten (met serious games!) voor overheidsinstellingen. Met meer dan 40 gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten die ons al succesvol inschakelden, kennen we alle ins en outs.


LET OP:de trajecten van Salsaparilla zijn alleen voor jouw gemeente als je er zeker van wilt zijn dat elke medewerker de Omgevingswet tot leven brengt in de praktijk.

Ervaar hoe je dingen wél mogelijk maakt

Een kijkje in de toekomst nemen, wil iedereen weleens. Voelen, zien, horen, proeven en ruiken wat de Omgevingswet teweeg brengt. Niet alleen interessant voor directie en management, maar óók voor medewerkers. Misschien wel juist voor hen. Want wat verandert er in hun dagelijkse werk? De wet vraagt om behoorlijk ander gedrag en handelen.

De serious game based verandertrajecten van Salsaparilla zijn change management met een twist. Alles draait om ervaren in de praktijk. Jóuw praktijk. En omdat die bij iedere overheidsinstelling anders is, ontwikkelen wij de serious games per situatie, gemeente of provincie. Zo implementeer je een serieuze stap als de Omgevingswet op een leuke manier.

Je wilt toch dat je medewerkers..

 • ..met een lach op hun gezicht kunnen oefenen in realistische situaties?
 • ..de juiste denk- en handelswijze hebben om veranderde taken te kunnen uitvoeren?
 • ..de Omgevingswet tot in hun tenen voelen en ernaar kunnen handelen?

Precies, een onweerstaanbare kans op succes is geboren.

Ja, ik ga voor de onweerstaanbare kans!

Elk traject van Salsaparilla is uniek. Ook als het om de Omgevingswet gaat. Elke overheidsinstelling heeft natuurlijk eigen voorwaarden en een unieke situatie.

Verandertraject Ambtenaar 3.0 – Provincie Flevoland
Met alle medewerkers van de afdeling Ruimte en Economie realiseren dat de omgevingsvisie landt. Een traject van zes tot acht maanden dat uitgaat van vlekverwerking (niet iedereen hoefde overal aan mee te doen).

De Statengame – Provincie Flevoland
Een interactieve game waarin de statenleden de bestuurlijke kant onderzoeken van een case met het gedachtegoed waar de invoering van de Omgevingswet om vraagt.

Implementatietraject – gemeente Velsen
Rondlopen in de toekomst van de gemeente met live gaming. In de simulatie is de Omgevingswet al ingevoerd en kunnen deelnemers denken en handelen vanuit de nieuwe wet. Een traject van zes maanden met een groep van 80-90 medewerkers.

Dilemmakamers
De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van denken en bijpassend gedrag. Als je op een nieuwe manier denkt, kom je vanzelf nieuwe dilemma’s tegen. Salsaparilla bouwde een aantal dilemmakamers gebaseerd op dilemma’s waar sprake van kan zijn als je werkt met de Omgevingswet. In elke kamer staat één vraagstuk centraal. Als je met je team de kamer betreedt, word je ondergedompeld in het dilemma. Je kijkt, ruikt, luistert, proeft en ervaart het van alle kanten. Wanneer je de kamer verlaat is het tijd voor reflectie en napraten: wat heb jij beleefd? Hoe ga je hiermee om?

Het Omgevingsspel© – Provincie Gelderland, gemeenten Leiden, Emmen, Hillegom-Lisse-enTeylingen, veiligheidsregio Hollands Midden en omgevingsdienst West Holland en RDOG Hollands midden + 40 andere overheidsorganisaties
Integrale samenwerking stimuleren en medewerkers in alle domeinen bewust maken van de consequenties van de Omgevingswet. Elke deelnemer ervaart precies wat de wet voor zijn/haar werk betekent.

Maak de invoering van de Omgevingswet gemakkelijker en véél leuker met Salsaparilla

Wij gaan vele stappen verder dan bewustwording en kennisoverdracht. Onze serious games rondom de Omgevingswet draaien om ervaren. Vallen en opstaan. Tot je de verandering in gedrag op een natuurlijke manier terugziet bij je medewerkers. Zij zijn de Omgevingswet aan het eind van het traject helemaal machtig. 

Nu fouten maken en ervarend leren, zodat het in de praktijk straks goed gaat. De frisse aanpak van Salsaparilla raakt mensen en krijgt ze in de actiemodus. Eindelijk is het concreet wat de invoering van deze wet voor iedere werknemer betekent. 

“We kunnen echt merken dat het traject effect heeft gehad.
Er zijn veel minder mensen op kantoor! Ze zijn buiten, want daar is hun werk tegenwoordig.
We merken dat er steeds vaker in de geest van de Omgevingswet integraal wordt samengewerkt en er meer discussie plaatsvindt over doelen die de grenzen en belangen van gemeenten en andere partijen overstijgen.We zijn echt aan het vernieuwen hier!”

Provincie Flevoland, verandertraject Ambtenaar 3.0

De frisse aanpak van Salsaparilla

Dat je het met ons eens bent, is logisch. De Omgevingswet vraagt nu eenmaal om verandering. Maar hoe jij die wilt bereiken, is een tweede.

Hoe dat bij Salsaparilla gaat?

 1. Je neemt contact met ons op en we maken een vrijblijvende afspraak.
 2. Je legt uit wat de situatie is en welk probleem je ervaart. Wij luisteren, denken mee, stellen vragen. We nemen het functioneren van de organisatie onder de loep tot we concreet hebben: dít moet er veranderen. 
 3. Salsaparilla werkt in overleg met jou een passend verandertraject uit. Uitgangspunt daarbij is altijd het doel dat we gezamenlijk hebben opgesteld. We blijven communiceren en afstemmen, zodat we de neuzen dezelfde kant op houden. Een ontwerp dat aansluit op jouw wensen en op die van je werknemers.
 4. Het traject start op de werkvloer, de verandering wordt in gang gezet! Tijd om de glimlach op het gezicht van je medewerkers te toveren (ja, óók bij de ‘anti-anders’-mensen!).
 5. We reflecteren en doen tussenevaluaties, schaven bij en blijven helpen.
 6. Na afloop bespreken we de veranderingen en begeleiden we de organisatie waar nodig. 

En dan heb je echt een verandering te pakken die lang meegaat. Die helemaal ingebakken zit in de organisatie. In de mensen. De Omgevingswet is tweede natuur geworden. 

Yes ik wil meer weten!

Reviews

Regionale leergang – Provincie Flevoland
Met vertegenwoordigers van alle gemeenten, het waterschap en de provincie werkt een leergroep samen om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken tussen overheidsdiensten. Zo wordt de wet beter mogelijk gemaakt. Veranderadviezen met betrekking tot de Omgevingswet aan de opdrachtgevers zijn het resultaat!

De Participatieladder
Een serious game die het mogelijk maakt om te oefenen met verschillende vormen van participatie. Met aandacht voor de rol van de gemeente ten opzichte van de initiatiefnemers. Wie verzorgt in welk traject de participatie?

Praktijksimulatie
Wat is nu de betekenis van de wet voor elk individu? Wat verandert er daadwerkelijk op de werkvloer per functie(groep)? Dat vraagt om duidelijkheid in elke rol. Meer inzicht in de taken. En nog concreter: welke competenties zijn er nodig in die rol? Van bestuurder tot projectleider via communicatieadviseur tot toezicht en handhaving. En alles daartussenin. 

Digitale game ‘Werken met de Omgevingswet’
De praktijk, dáár draait het om. Ook in deze Omgevingswet-game, die je in teamverband speelt. Je verplaatst je in de rol van gemeente, omwonende en initiatiefnemer. Elk met eigen motieven en belangen. Op zoek naar een gezamenlijke strategie: welke keuze maken we en waarom? Hoe handelen we in de geest van de Omgevingswet?

 • Gedragsverandering in plaats van saaie kennisoverdracht
 • 100% praktijkgericht: ontdekken maar!
 • Serious gaming voor serieuze verandering
 • Vóór 1 januari 2024 klaar voor de start
 • Uniek traject voor elke overheidsinstelling
 • Ervarend leren met oefenen, vallen en opstaan
 • Al meer dan 40 gemeenten en provincies geholpen
 • De Omgevingswet helemaal machtig zijn

Je begrijpt dat zo’n uniek en passend traject ook écht op maat is. Daarom is het handig als we vooraf duidelijk hebben wat je van ons verwacht. Zo kunnen wij jou vertellen welke investering hier bij hoort.

Ik neem contact op!