Blijvende verandering met deze serious game

Omgevingswet voor de gemeente? Let’s play!

Hoe implementeert een gemeente de Omgevingswet? Met serious games, zeggen wij! Een leuke manier om een serieuze verandering blijvend te maken. 

En dat doet Salsaparilla voor elke gemeente op een andere manier. 

Zo kwam de gemeente Zwolle met de vragen: Hoe implementeren wij de principes achter de wet? Of die er nu komt of niet; daar moeten alle gemeenten tóch mee werken. Dus: hoe maken we de participatie vanuit de gemeente en betrokkenen gemakkelijker? 

Precies díe vragen stelt Salsaparilla centraal in de unieke game ‘Het belang van IJsselwolde’. Waarin medewerkers de invloed van verschillende gedragscompetenties ervaren. Ze leren het effect daarvan op de participatie van en met initiatiefnemers en inwoners. 

Ontdek snel hoe Salsaparilla zo’n specifieke game tot leven wekt én wat dat betekent voor de deelnemers!  

 

Op weg naar een serious game

Op een speelse en uitdagende manier tot échte gedragsverandering komen. Salsaparilla geeft organisaties de kans om rond te lopen in hun toekomst. Hoe ziet het eruit als de gewenste verandering er al is? Het uitgangspunt bij elke serious game van Salsaparilla. Elke keer opnieuw en helemaal per situatie ontwikkeld.

Eerst een voorgesprek
Zo ook voor de gemeente Zwolle. En dat is begrijpelijk, want de wet vraagt om maatwerk. Het Zwolse participatiebeleid is gericht op het mogelijk maken van initiatieven. De initiatiefnemer is dus aan zet. Zo is het gebied leidend en niet per se de eigen functieomschrijving. Yes, meteen de praktijk in! Want daar draait het om, toch? De mensen. 

En welke gedragscompetenties hebben dan invloed op de participatie van initiatiefnemers en inwoners? Dát ervaren medewerkers met onze game ‘Het belang van IJsselwolde’. 

Het is niet gek dat veel gemeenten Omgevingswet-moe zijn. Het gaat er al járen over. Maar of ‘ie er nu komt of niet: er wordt hoe dan ook gewerkt in de geest van de wet. En in voorgesprekken met de organisatie komen we er precies achter wat er moet veranderen in elke situatie.

Omgevingswet? Gedragsverandering!

De volgende gedragscompetenties komen terug in de game voor de gemeente Zwolle:

 • Overtuigingskracht
  Invoelingsvermogen en empathie (tonen van gevoelsreflecties, begrip tonen,vragen stellen, doorvragen en actief luisteren)
 • Omgevingsbewustzijn
  Kennis van geschiedenis, proportionaliteitsbesef, belangen zien en snappen, vragen stellen en doorvragen
 • Oplossingsgericht zijn
  (van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’)
 • Samengerichtheid
  Zoeken naar gezamenlijk belang: in het hogere doel, praten in ‘Wij’ in plaats van ‘jullie’ of ‘zij’
 • Conflicthantering
  Hoe ga je om met weerstand?

Serious game ontwerpen

Ontdekken waar de behoefte ligt en welke vragen er spelen. Waar lopen medewerkers tegenaan? Waar willen ze naartoe? Zo brengen we in beeld hoe de participatie nu gaat en wat de uiteindelijke wens is. Medewerkers zijn betrokken en zien meteen het nut van de game in. De stappen naar elke serious game van Salsaparilla?

 • Voorgesprekken voeren
 • Interviews houden met medewerkers
 • Het script van de game schrijven
 • Het script bespreken én aanscherpen
 • Game-materialen ontwikkelen en onze game-acteurs voorbereiden
 • Tijd om in real life (en soms online) aan de slag te gaan!

“Ik moet inderdaad meer luisteren en minder uitgaan van mijn eigen ideeën!”
– deelnemer ‘Het belang van IJsselwolde’

Ik wil ook een serious game op onze werkvloer

Rondlopen in je eigen toekomst

Bij een serious game kijken we altijd naar de praktijk: is deze in real life of werken medewerkers vooral online? De game wordt daarop afgestemd. Zo is de ervaring levensecht en voelen deelnemers het verschil alsof de verandering er al is. 

Voor de gemeente Zwolle bedacht Salsaparilla daarom ‘Het belang van IJsselwolde’. Een verzonnen gemeente die met het nieuwe participatiebeleid wil werken. Zo kun je dus in je eigen toekomst rondlopen.

Drie teams oefenen in drie spelrondes met cases en situaties. Levensecht, met game-acteurs die realistische rollen op zich nemen. Oefenen en feedback geven met echte mensen, net als in de praktijk dus. Medewerkers ervaren precies welke gedragscompetenties het participatieproces van ze vraagt. Hallo nieuwe inzichten!

Het spel in de praktijk

Spelronde 1: Een goed begin
Als deelnemer spreek je met drie verschillende initiatiefnemers. Je luistert en probeert helder te krijgen welke plannen zij hebben. Welke gevolgen heeft deze aanvraag voor het gebied en de omwonenden? Welke belangen zijn er? Je handelt vanuit je aangewezen rol binnen de gemeente. Hoe motiveer je de ‘inwoner’ de regie te nemen in het participatietraject?

 

Spelronde 2: Een IJsselwoldse dialoog
Drie teams nemen het tegen elkaar op. Acteurs spelen een scène na die in de praktijk kan voorkomen. Op basis van deze casus geef je als team passend advies en aanwijzingen. Hoe kunnen de acteurs deze situatie het beste aanpakken? De jury bepaalt welk team tot de beste oplossing komt.

 

Spelronde 3: Als ik dat had geweten
Je gaat als deelnemer twee keer in gesprek met een initiatiefnemer. Het doel? Goed contact met de inwoner houden en helder communiceren over de mogelijkheden. Je oefent om tot een oplossing te komen binnen de grenzen van jouw bereik. Met alle afwegingen en belangen die daarbij horen, is dat best een uitdaging.

“Dit zou iedereen binnen onze gemeente moeten doen!”
– deelnemer ‘Het belang van IJsselwolde’’

Meer over serious games van Salsaparilla

“Ik denk toch dat ik voortaan wat meer moet gaat (aan)voelen.”
– deelnemer ‘Het belang van IJsselwolde

Speciale feedback

Onze acteurs werken met de actie-feedback-methode. Daar zijn ze in getraind. ‘Wat gaat mijn personage doen na zo’n gesprek?’ en ‘Waarom reageert hij zo?’. Dit kunnen zij goed verwoorden en uitleggen aan de deelnemer die zojuist dat gesprek voerde. Op zo’n manier dat je als deelnemer snapt wat jouw aanpak teweeg brengt. Én hoe het anders kan.

Voor wie is deze serious game?

De game highlight verschillende momenten van en vormen in het participatieproces. In teamverband. Individueel. Online of juist ‘in het echt’. Als deelnemer leer je anders denken én handelen. In de rol van de gemeente, de omwonenden, de initiatiefnemers en uitvoerende partijen bijvoorbeeld. Voor elke overheidsinstantie waar gedragsverandering gewenst is, kan Salsaparilla een game op maat maken.

Oefenen, oefenen, oefenen

Een serious game leert je hóe gedragsverandering mogelijk is. Medewerkers mogen fouten maken en leren daarvan. Vragen stellen aan elkaar. Denk- en handelswijzen met elkaar delen. Samenwerken, overleggen. Door te oefenen, gaan er lampjes branden. Zó zie je wat en vooral hoe je gedragscompetenties nog beter kunt ontwikkelen. In deze game staan overtuigingskracht, invoelingsvermogen, omgevingsbewustzijn, oplossingsgerichtheid, samen gerichtheid en conflicthantering centraal.

Van begin tot eind

Benieuwd naar hoe een traject verloopt? 

 • Je plant een vrijblijvende afspraak.
 • We brengen samen de situatie van jouw praktijk in kaart: hoe functioneert de organisatie en welke verandering is gewenst? Welk soort game past daarbij?
 • In overleg werkt Salsaparilla een passend verandertraject uit waarin alle wensen en doelen naar voren komen. 
 • Het traject wordt in gang gezet op de werkvloer.
 • Tussenevaluaties helpen om de game helemaal passend te maken.
 • In de eindevaluatie bespreken we de veranderingen, ervaringen en begeleiden we de organisatie verder als die wens er is.

“Wij kunnen het wel allemaal mooi bedenken, maar het gaat echt om iemands leven.”
– reactie van deelnemer na een van de cases


“Als iemand iets prachtigs heeft bedacht voor bijvoorbeeld zijn tuinhuisje, maak je wel een droom kapot als je het initiatief afwijst.”
– reactie van deelnemer na een van de cases