nieuws

Leer samenwerken onder de nieuwe Omgevingswet

14 August 2017
Leer samenwerken onder de nieuwe Omgevingswet

Een regionale leergang

Als de nieuwe Omgevingswet is ingevoerd, moeten verschillende bestuurslagen veel meer samenwerken en afstemmen. Daarom nodigen we voor deze leergang deelnemers uit verschillende bestuurslagen uit. Denk bijvoorbeeld aan de Provincie, Gemeenten en Waterschappen. Waar deze partijen voorheen los van elkaar konden opereren, moeten zij onder de nieuwe wet samenwerken. Salsaparilla zet uiteen wat de nieuwe Omgevingswet voor alle partijen betekent en wat er van hen verwacht wordt.

Een veranderopdracht

In teamvorm gaan de deelnemers een concrete veranderopdracht aan die zij zelf mogen inbrengen. Neem bijvoorbeeld iemand die een theetuin wil beginnen op zijn boerderij. Onder de oude wet mocht dat niet, want dat stond niet in het bestemmingsplan. De nieuwe Omgevingswet biedt echter ruimte voor initiatief.

Alle partijen mogen nu wel hun zegje doen. De weg naar de boerderij moet immers verbreed worden, er moet een horecavergunning komen en ga zo maar door. Dit kan ervoor zorgen dat een leuk idee veranderd in een langslepend proces. In de leergang Omgevingswet kunnen alle partijen leren om besluitvormingsprocessen op elkaar aan te laten sluiten en zo sneller tot een gezamenlijk oordeel te komen.

De doelstellingen: begrip krijgen voor elkaars belangen en standpunten samen afstemmen over bestuurlijke thema’s die voortkomen uit de nieuwe Omgevingswet.

De nieuwe Omgevingswet: één taal spreken

In de leergang leren verschillende partijen elkaars motieven beter kennen. Ze gaan bij elkaar op bezoek en zien een ander bezig in een project. Door elkaars belangen en de dynamiek van de werkomgeving beter te begrijpen, leren zij beter samenwerken en adequater in te spelen op de behoeften van een ander. Zo kunnen zij aan het einde van de dag echt functioneren als één overheid.

De nieuwe Omgevingswet biedt een scala aan mogelijkheden, maar die mogelijkheden moeten wel benut worden. In de regionale leergang Omgevingswet leren ambtenaren uit verschillende bestuurslagen alles wat ze moeten weten om soepel samen te werken en nieuwe kansen te realiseren

Ik wil meer weten!

Recente trajecten