nieuws

De zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren

28 September 2018
De zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren

Waarom de zorg voor kwetsbare ouderen beter moet

Voor mensen met specifieke ouderdomsklachten is er natuurlijk de geriatrie-afdeling. Ouderen die in het ziekenhuis belanden omdat ze bijvoorbeeld door een val een been breken kunnen echter nergens terecht. Vaak lopen zij al jaren met allerlei klachten die dan pas aan het licht komen, bijvoorbeeld omdat men ontdekt dat de val veroorzaakt werd door een korte uitval.

Voor je het weet worden deze ouderen onderworpen aan een batterij van onderzoeken, waarbij diverse specialisten komen kijken met ieder hun eigen visie op de situatie. Problematisch is dat deze artsen vaak niet met elkaar overleggen. Zo gebeurt het dat de hartchirurg een middel voorschrijft dat effect heeft op het neurologisch vermogen, zonder dat de neuroloog hier vanaf weet. Dit moet anders.

Ervaren is leren

Betere samenwerking leidt tot betere zorg voor kwetsbare ouderen. Specialisten moeten zich afvragen of hun ingrijpen bijdraagt aan de kwaliteit van leven, of juist niet. Salsaparilla maakte een game die bijdraagt aan dit bewustzijn en blootlegt hoe er wordt samengewerkt. We laten de professionals daarin zelf zien en ervaren hoe een oudere het ziekenhuis beleeft met als doel het gesprek over ouderenzorg op gang te brengen.

De game

De game is opgesplitst in vier onderdelen met elk hun eigen thema. Onderwerpen die aan bod kwamen, zijn:

  • Behandelen: zinvol of niet zinvol?
  • Ketensamenwerking
  • Kennis over “de kwetsbare oudere”
  • De oudere overlijdt: wat ging er mis?

Steeds weer dagen we de specialisten uit na te denken over hun eigen handelen. Aan het einde van de dag vragen we hen welke inzichten zij op hebben gedaan. Wat kan er bijvoorbeeld beter in de communicatie tussen ziekenhuis en familie? En wat zijn eigenlijk de belangrijkste criteria als het gaat om behandelen of niet behandelen?

Resultaten direct implementeren

Deze vier acties werden tijdens de game ingevuld:

  1. het aanstellen van een casemanager per patiënt (in geval van multi-morbiditeit en polofarmacie
  2. na complicatie vanuit het ziekenhuis ACTIEF de familie benaderen en samen evalueren
  3. shared decision making (betrokken artsen en specialisten en familie)
  4. duidelijke gedetailleerde overdrachten zowel intern als naar de eerste lijn

Sommige van deze inzichten konden de professionals direct in hun dagelijkse werkwijze implementeren.

Krijg meer grip op de behandeling van kwetsbare ouderen. Een game based change traject helpt specialisten te ervaren wat er beter kan en stimuleert bewustwording.

Recente trajecten