traject

De Rol-lenigheid van de docent

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De Rol-lenigheid van de docent

De Rol-lenigheid van de docent

Vraag van de klant

De HAN wil haar docenten voorbereiden op het nieuwe lesgeven. Daarbij worden er van de docent veel meer rollen verwacht dan alleen maar de rol van instructeur/inhoudelijk deskundige. De docent van de toekomst is ook veel meer een coach, en is in staat om didactisch van aanpak te switchen gegeven de leerstijl van zijn/haar leerlingen.
De HAN vroeg Salsaparilla om een game te maken waarin Rol-lenigheid centraal moest staan. Docenten speelden deze game om hun rol-lenigheid te testen. Inzicht hierin zou de start moeten zijn van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan van iedere docent.

Aanpak

Salsaparilla verdiepte zich in de rollen van een docent, de gewoontes van veel docenten, de toekomst van het Hoger Onderwijs en andere context factoren die een rol zouden gaan spelen bij dit veranderproces.
Salsaparilla ontwierp een live game waarin docenten in kleine teams uitgedaagd werden om steeds vanuit andere rollen onderwijssituaties aan te vliegen. Salsaparilla trainde ook jonge student-acteurs van de acteursopleiding aan de Hogeschool Leeuwarden om als student acteur in deze game mee te kunnen spelen en op die manier de docenten een real live simulatie aan te bieden waarin de docenten op basis van goede feedback ook echt iets konden leren.

Resultaat

Deze game is nu twee keer gespeeld. Steeds met een groep van 30 docenten van de opleiding Economie en Management van de Hogeschool.
De reacties zijn steeds zeer positief.
De HAN heeft inmiddels het nieuwe onderwijs ingevoerd.

Nieuwsgierig geworden?
Game based change traject voor uw organisatie?

Kom in contact!