traject

Ambassadeurs van gastgerichtheid

Maasstad Ziekenhuis

Niet-verpleegkundig personeel leert over gastgerichtheid door middel van een game

Ambassadeurs van gastgerichtheid

Vraag van de klant

Zou Salsaparilla een game kunnen maken voor onze Maassist medewerkers (medewerkers die niet-verpleegkundige taken op de afdelingen uitvoeren zoals eten rondbrengen, kamers opruimen etc). De game vormt de afsluiting van een leertraject voor deze mensen. De game moet vooral gaan over gastgerichtheid, een erg belangrijk thema voor alle medewerkers in ons ziekenhuis. Deze medewerkers zouden wat ons betreft het voortouw mogen nemen als het gaat over gastgerichtheid.

Aanpak

Salsaparilla verdiepte zich in de werkzaamheden van de Maassist medewerkers. Tevens wilde zij alles weten over het concept “Gastgerichtheid” en wat de Maassist medewerkers konden bijdragen aan dit concept vanuit hun werkzaamheden. Vervolgens werd een game gemaakt. Deze game werd in groepen van 50 medewerkers gespeeld. In de game werden de spelende teams langs allerlei situaties geleid waarin gastvrijheid belangrijk was. Hoe beter zij deze situaties op konden lossen hoe hoger zij scoorden in de game.

Resultaat

De game werd erg hoog gewaardeerd door de medewerkers. Salsaparilla is nu in gesprek met de projectleider gastgerichtheid van het ziekenhuis om te onderzoeken of de game voor meer doelgroepen binnen het ziekenhuis geschikt gemaakt kan worden.

Nieuwsgierig geworden?
Game based change traject voor uw organisatie?

Kom in contact!