COVID Voorbij

Een case van de Belevingskamers

Achtergrond

Covid heeft een belangrijke rol gespeeld in de afgelopen anderhalf jaar binnen de medische wereld. In eerste instantie lag de druk op de Ic medewerkers, maar al snel hebben vele andere afdelingen een bijdrage aan de Covid-zorg moeten leveren. Met het einde van de lockdown in zicht wil een groot ziekenhuis in Rotterdam een soort afscheidsritueel organiseren. In dat ritueel moet niet alleen aandacht zijn voor de werkdruk en de stress die Covid met zich mee heeft gebracht. Er moet ook aandacht zijn voor wat er in deze periode is geleerd en hoe het ziekenhuis met het geleerde verder op weg kan naar de toekomst.

Werkvorm

Het bezoeken van de kamers is geen passieve aangelegenheid. De bezoekers gaan met hun indrukken aan de slag. Ze schrijven een verhaal of creëren een afscheidsritueel, ze voeren een gesprek met elkaar en/of de begeleider. Van de emoties die Covid opriep wordt zo tastbaar afscheid genomen.

Uit de volgende zes kamers kan een keuze gemaakt worden:

  • De kamer van Covid
  • De kamer van Nu
  • De kamer van de Toekomst (De kamer van straks)
  • De kamer van Verdriet
  • De kamer van Contemplatie
  • De kamer van Jezelf

 

 

De belevingskamers

Salsaparilla ontwerpt 4 verschillende belevingskamers. In iedere kamer wordt een ander perspectief aangeboden. Aan de ene kant van het spectrum staan we stil bij het verwerken van de Covid periode. Er moet aandacht zijn voor verdriet, pijn, werkdruk, stress, continu overwerken etc. Maar tijdens de Covid-crisis zijn er ook allerlei zaken anders aangepakt, er zijn experimenten gedaan, nieuwe wegen gevonden, er is veel geleerd. Er moet dus ook aandacht zijn voor het geleerde. Wat nemen we mee uit de Covid-tijd? En hoe gaan we met elkaar verder? Hoe gaan we ons in de toekomst organiseren?

Je bezoekt alle vier kamers. Je verblijft 20 min in een kamer. De gehele interventie duurt 1,5 uur.

Als een bezoeker langer in een kamer wil blijven of een tweede keer een kamer wil bezoeken dan is dat mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers rust ervaren en geen tijdsdruk voelen.

Salsaparilla ontwerpt “afscheid-van-Covid-en-nu-verder ritueel” en gaat deze game-interventie begeleiden.

Nieuwsgierig geworden?
Game based change traject voor uw organisatie?

Contact