Bent u klaar voor de invoering van de Omgevingswet?

Januari 2021 is dichterbij dan u denkt!

 

De Omgevingswet

vraagt om ander

gedrag van uw

medewerkers

  • Samenwerken en afstemmen wordt enorm belangrijk zowel intern als extern
  • Integraal werken is iets anders dan vinkjes verzamelen en belangen optellen, de moderne ambtenaar toont visie en overzicht
  • Burgerparticipatie, co-creatie het vraagt om wendbaar gedrag van ambtenaren. Hoe maken we dingen mogelijk?

De Omgevingswet is de grootste bestuurlijke verandering van deze tijd. De wet wordt in 2021 definitief.

De wet heeft grote gevolgen voor de manier van werken van ambtenaren. Zij moeten in toenemende mate samenwerken, niet alleen intern met meerdere collega’s van andere diensten (integraal samenwerken), maar ook extern met initiatiefnemers in het ruimtelijk domein.

Salsaparilla begeleidde tussen 2016 en heden verschillende overheidsorganisaties bij de implementatie van de Omgevingswet. Focus van onze verandertrajecten ligt daarbij steeds op het nieuwe gedrag en de nieuwe werkwijze die deze wet van de ambtenaar vraagt.

Salsaparilla maakt al haar interventies op maat. Hieronder een overzicht van onze interventies tot op dit moment.

Neem contact op

Verandertraject Ambtenaar 3.0 Provincie Flevoland

“We hebben de omgevingsvisie nu wel klaar- maar als we willen dat die visie landt in onze organisatie dan moeten onze mensen nog wel veel leren”- met deze woorden kwam de Provincie Flevoland bij Salsaparilla. In cocreatie hebben we een verandertraject rondom de “ambtenaar 3.0” ontwikkeld voor alle medewerkers van de afdeling Ruimte en Economie.

Het traject ging uit van vlekwerking (niet iedere medewerker hoefde dus overal aan mee te doen) en heeft in het totaal zo’n 6-8 maanden in beslag genomen.

Na een jaar zei de provincie: “we kunnen echt merken dat het traject effect heeft gehad”;

“Er zijn veel minder mensen op kantoor- ze zijn buiten- want daar is hun werk tegenwoordig. We merken dat er steeds vaker in de geest van de Omgevingswet integraal wordt samengewerkt en er meer discussie plaatsvindt over doelen die de grenzen en belangen van gemeenten en andere partijen overstijgen. We zijn echt aan het vernieuwen hier!”

Het Omgevingsspel© (Provincie Gelderland)

De provincie Gelderland wil zijn ambtenaren graag bewust maken van de consequenties van de implementatie van de Omgevingswet. De nieuwe regels hebben namelijk niet alleen gevolgen voor het fysieke domein, maar ook voor de andere domeinen. Alles staat met elkaar in verbinding.

Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers snappen wat de wet inhoudt, zodat zij steeds beter integraal kunnen samenwerken. Zo gaan we op weg naar de ambtenaar 3.0. Met het bordspel kan de ambtenaar zelf ervaren wat de Omgevingswet voor zijn/of haar werk betekent.

In vier teams van maximaal vier mensen gaan zij aan de slag met een fictieve casus, bijvoorbeeld het ombouwen van een leegstaande boerderij naar een fitnesscentrum. Waar dit voorheen niet kon door de beperkingen van het bestemmingsplan, biedt de Omgevingswet ruimte voor interpretatie. We dagen de deelnemers  uit om de casus vanuit verschillende zienswijzen te bekijken. “Het team dat het beste samenwerkt, wint.”

Het Omgevingsspel © is inmiddels doorontwikkeld en op maat gemaakt voor de gemeenten Barneveld, Leiden, Hillegom-Lisse-en-Teylingen, Emmen, voor de Veiligheidsregio Hollands Midden, de omgevingsdienst West Holland en de RDOG Hollands Midden.

 

Implementatietraject Gemeente Velsen

In 2018 zijn we gestart met een implementatietraject voor de gemeente Velsen. Met behulp van live gaming gaan we verschillende keren rondlopen in de toekomst van de gemeente. Tijdens de simulatie gaan we ervan uit dat de Omgevingswet al is ingevoerd en moeten de ambtenaren denken en handelen vanuit de geest van de nieuwe wet. Een traject van 6 maanden voor een groep van 80/90 medewerkers.

Regionale leergang Flevoland

In opdracht van de Provincie Flevoland ontwikkelde Salsaparilla “de regionale leergang”. Een leergroep met vertegenwoordigers van alle gemeenten, het waterschap en de provincie zelf. Doel van de groep was om samen te leren over samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten in de geest van de nieuwe wet.

De groep startte in september 2017 en eindigde in mei 2018 met de presentaties van verander-adviezen aan hun opdrachtgevers: de gemeentesecretarissen van alle deelnemende gemeenten.

De Statengame

Om de statenleden van de Provincie Flevoland voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet ontwikkelde Salsaparilla “De Statengame”; een interactieve game waarin de statenleden een case voorgeschoteld kregen waarin zij vanuit de nieuwe wet en het gedachtegoed dat daarmee gepaard gaat de bestuurlijke kant konden onderzoeken.

Interactieve voorstelling “Windmolens op de Veluwe”

Voor de statenleden van de Provincie Gelderland ontwikkelde Salsaparilla een interactieve voorstelling over de dilemma’s die een ambtenaar van de provincie tegenkomt als hij/zij probeert te werken vanuit de geest van de nieuwe wet. De voorstelling is interactief en wordt op verschillende momenten stilgelegd. De spelleider vraagt dan het publiek om hulp.

Anderen gingen u voor

1 januari 2021
Bent u er klaar voor?

Let’s play and test your future!

Kom in contact voor meer informatie