Verbeter de internationale samenwerking

In een International Crisis Game leren gemeenteambtenaren van fragile states zich beter voor te bereiden op een internationale samenwerking met hulpverleners uit alle windstreken. Voor dat soort situaties zijn serious games bij uitstek de manier om kennis over te dragen.

De game werd als eerste in de Filipijnen gespeeld. De reacties waren direct zeer positief.

Versterken van gemeenten

Nederlandse kennis over lokaal bestuur is internationaal gezien waardevol, aldus VNG International. Zij kwam naar Salsaparilla voor een simulatiespel dat gemeentebesturen versterkt: een game als onderdeel van een leertraject voor gemeenten in kwetsbare gebieden over de wereld. VNG International is onderdeel van een Task Force binnen de wereldorganisatie van lokale overheden United Cities and Local Governments (UCLG). Deze Task Force richt zich in het algemeen op het versterken van de rol van gemeenten om rampen te voorkomen en om beter te functioneren in situaties waarin zich een ramp voordoet. De serious game is daar een nieuw middel bij.

Resource groep voor kennisvergaring

Om een serious game te creëren dat internationale samenwerkingen versterkt en waarmee lokale overheden zelf aan de slag kunnen, lieten wij ons informeren door een resource groep. VNG International bracht deze groep voor ons in Nederland bij elkaar. We werden op de hoogte gebracht van successen en faalfactoren tijdens een ramp in een kwetsbaar gebied. Of deze nu lokaal of internationaal is. De focus van de game werd het moment waarop de internationale hulpverleners aankomen in het rampgebied en de gemeenteambtenaar regie moet nemen over alle hulpbronnen. Dit is het moment waarop zij direct leiding moeten pakken en waar nog veel winst te behalen valt

Coaching op denkfouten

Tijdens de serious game stonden we samen met de schoolleiders ook stil bij denkfouten van docenten. Hoe kun je als leidinggevende helpen met het verhelderen of oplossen van denkfouten om ze in de toekomst bovendien te voorkomen? Hiervoor zijn bepaalde coachingstechnieken geschikt die door middel van het spel werden overgebracht op de deelnemers.

 

Internationale samenwerking wordt sterker door een serious game

Succes in de Filipijnen

De game werd als eerste in de Filipijnen gespeeld. De reacties waren direct zeer positief. Om de kennis breder te verspreiden zonder dat daar hulp van buitenaf bij nodig is, heeft Salsaparilla een groepje trainers in de Filipijnen opgeleid als spelleider. Wanneer wij worden ingeschakeld door NGO’s gaat het in veel gevallen om gebieden waar de inwoners laagopgeleid zijn en moeite hebben met letters en cijfers. In die situaties zijn applied games bij uitstek de manier om kennis over te dragen.

Gelukkig geen ramp

Het ware effect van de serious game voor VNG International is pas te zien wanneer er zich op de Filipijnen weer een ramp voordoet van vergelijkbare grootte als die werd veroorzaakt door de tyfoon Haiyan in november 2013. Gelukkig heeft zich nog geen ramp van die grootte voorgedaan.

 

Een goede oefening op het gebied van internationale samenwerking

Over VNG International

VNG International versterkt lokale overheden in ontwikkelingslanden en landen in transitie. Ze geloven dat lokale overheden over de hele wereld ervan profiteren als ze buiten de landsgrenzen zouden kijken. Door wereldwijde connecties en een even breed netwerk laten ze gemeenten over de hele wereld van elkaar leren en samen tot oplossingen komen.

Benieuwd naar wat serious games voor uw organisatie kunnen betekenen?

Vraag nu vrijblijvend een demo aan!