Game-based verandertrajecten in de zorg

Wij gaan niet voor inspiratie; wij gaan voor verandering

De kenmerken

van onze

verandertrajecten

 • Game-based: interactieve interventies
 • Maatwerk: naadloze aansluiting op bedrijfs- en teamdoelen
 • Resultaatgericht

Als leidinggevende weet je dat het moeilijk is om verandering in een zorginstelling of ziekenhuis door te voeren. Of het nou gaat om het efficiënter maken van processen, het omlaag brengen van het ziekteverzuim of het samenwerken met andere afdelingen, je bent afhankelijk van het gedrag van je medewerkers.

Echte verandering vindt pas plaats wanneer mensen ook nieuw gedrag voorhanden hebben. Als ze dan ook nog eens enthousiast worden over het nut, de noodzaak en de voordelen ervan voor hen persoonlijk, dan heeft de verandering kans van slagen. Daarom organiseert Salsaparilla game-based verandertrajecten. Op de vloer, in het werkveld, de verandering creëren en oefenen die gaat zorgen voor een hogere klanttevredenheid, een kortere doorlooptijd of een hogere omzet.

Neem contact op

Wat zijn game based verandertrajecten?
Game based werken is mensen meekrijgen in een verandering. Niet door ze te pushen, of door ze te straffen als ze het niet goed doen, maar door ze te verleiden. Door ze, met humor, te laten zien wat ze nu doen en wat een verandering teweeg kan brengen.

Hoe werkt het dan precies?
Nadat we samen het doel van het verandertraject hebben geïdentificeerd en een aantal meetbare resultaten hebben geformuleerd, beginnen we met het implementeren van interventies. Deze zijn volledig afhankelijk van de vraag, het doel en de organisatie, maar hebben vrijwel altijd een ‘game-based’ element erin.

Game based change is een manier van denken waarbij je uitgaat van de talenten van mensen en mensen uitnodigt om ze zoveel mogelijk in te zetten in het verandertraject dat loopt in de organisatie.

Bij een verandertraject op een van de SEH’s waar wij mee hebben gewerkt hebben wij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de volgende drie interventies:

1. Live game
De Live game is een levendige, interactieve simulatie van een werksituatie in de toekomst. We laten de medewerkers in die nieuwe situatie  het gedrag toepassen dat van ze verwacht wordt om de verandering teweeg te brengen. In plaats van een enkel interactief spel en een uitgebreide nabespreking, blijven we in de Live game teruggaan naar de situatie en wordt er steeds opnieuw uitgeprobeerd, totdat het nieuwe gedrag eigen is gemaakt.

2. Spiegelbezoekjes
Bij spiegelbezoekjes laten we onze acting trainers rondlopen op de werkvloer, waarbij zij observeren wat er in interacties tussen werknemers gebeurt. Is er sprake van een opvallende interactie, dan worden de werknemers apart genomen en op een veilige manier van feedback voorzien. De werknemers zijn hiervan op de hoogte. Meestal vinden ze het spannend, maar vinden ze het ook goed dat het gebeurt.

3. De inzet van een mystery acteur
De mystery acteur werkt mee op de werkvloer, en maakt bewust fouten. Er worden situaties gecreëerd waarbij het geleerde in praktijk moet worden gebracht: bijvoorbeeld het elkaar aanspreken op de gemaakte fouten.

Dit zijn drie voorbeelden uit een reeks van grotere en kleinere interventies, die over de loop van 6 à 8 maanden geïmplementeerd zijn.

Op deze SEH zijn, onder andere, de volgende veranderingen uiteindelijk doorgevoerd:

 • Snellere en betere voorlichting CPR beleid
 • Kasten en prikkarren ingericht volgens 5s
 • STOP procedure ingericht
 • 11 samenwerkingsovereenkomsten
 • 75 concrete acties afgesproken voor 2016/2017 met 11 vakgroepen
 • Procesbeschrijving voor het EPD gereed
 • Training logistiek sturen op de SEH
 • 67 logistieke verbeterpunten in uitvoering in samenwerking met diverse vakgroepen
 • Werk gerelateerde complimenten geven en ontvangen
 • Eenduidig stroomschema voor de triage

Alleen resultaat telt
We werken niet met stokpaardjes of interventies die we altijd inzetten, maar waarvan het niet duidelijk is of dat bij deze organisatie werkt. We gaan voor resultaat en passen onze interventies daarop aan. Of het nou een large scale interventie is of een confronterend gesprek met een medisch specialist – het resultaat telt.

De vraag waar wij je mee kunnen helpen
Wanneer je een vraag hebt over een specifieke situatie komen wij langs voor een vrijblijvend gesprek. We verdiepen ons in de organisatie. We kijken samen naar wat er nodig is, wat de potentie binnen de organisatie is en wat wij kunnen toevoegen. Dan komen we met een voorstel voor een traject met interventies.

Tijdens het traject werken we met een monitoring groep. Hierin zitten leidinggevenden, medewerkers en soms ook patiënten: mensen die belangrijk zijn voor het veranderproces. Samen kijken we of de gedane interventies succesvol zijn geweest. Na het veranderproces hebben wij ervoor gezorgd dat we zelf misbaar zijn geworden en we alles kunnen overdragen aan het team in de nieuwe structuur.

Het is mogelijk om direct voor een volledig traject te gaan, maar het is ook mogelijk om te beginnen met één interventie.

Anderen gingen u voor

Mocht je meer informatie willen, bel gerust!

 • U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.