Werkdruk in de zorg

Hoe kun je meer tijd in je werk creëren?

Al bekend met het verschil tussen Groene en Rode tijd?

In veel organisaties is “geen tijd” een veel gehoord begrip. Zo ook in ziekenhuizen (en dan hebben we het niet alleen over de Acute Zorg). De werkzaamheden op de afdeling hebben regelmatig een spoedeisend karakter en dit heeft gevolgen voor de wijze van communiceren. Bij druk en spoedeisendheid is er weinig tijd om te communiceren. Op de ander kan dit overkomen als kortaf, bits of oncoöperatief maar in wezen is er geen of te weinig tijd, terwijl er effectief gehandeld moet worden. We noemen dit ROOD.

Als de tijd ROOD is is het niet het juiste moment om feedback te geven aan elkaar. Als de tijd ROOD is dan moet er gehandeld worden. Communicatie is duidelijk, vaak instructief en kortaf. Als de tijd ROOD is dan wordt van een professional gevraagd om geen vragen te stellen, niet te zeuren en vooral zo goed mogelijk zijn/haar deel uit te voeren. Als de tijd ROOD is dan is er crisis en gaan mensen zich ook als crisisteam organiseren.

Daarnaast zijn er momenten of tijdsperioden te onderscheiden waarin wel ruimte is voor (langere) communicatie en uitwisseling. We noemen dit GROEN. Aan elkaar feedback geven doe je als de tijd GROEN is. Dat is ook de tijd om even met elkaar stil te staan hoe er is samengewerkt en of er nog zaken zouden kunnen verbeteren.

Waar loop je tegenaan?

Het onderscheid tussen ROOD en GROEN kan leiden tot meer begrip, maar ook kan gekeken worden of en hoe meer ruimte gemaakt kan worden voor GROEN. Er zijn mensen die altijd op ROOD staan in het werk, terwijl collega’s de tijd als GROEN beleven- er zijn mensen die GROENE activiteiten willen doen op RODE momenten- Er zijn mensen die heel makkelijk kunnen schakelen tussen GROEN en ROOD- Als iemand uitstraalt dat hij/zij op ROOD staat dan reageren andere mensen daar ook ROOD op…misschien is dat helemaal niet aan de orde..

Als iemand alleen maar op ROOD staat in het werk dan is het zaak dat hij/zij daarop wordt aangesproken. Als een team voortdurend het gevoel heeft dat ze ROOD aan het werk zijn dan moet er ingegrepen worden. Zo’n situatie gaat leiden tot burn outs en een hele lage arbeidssatisfactie.

De algemene vraag is:
Hoe kun je meer GROEN in het werk creëren?

Enkele zorginstellingen waarvoor we werken

Wat is een oplossing?

Een andere manier van organiseren, nog meer technische innovatie en een andere mindset zijn belangrijke veranderingen die in de zorg moeten worden doorgevoerd.

Wat maakt het lastig om deze oplossing te implementeren?

Het zorg-systeem is een oud hiërarchisch kennissysteem. Vaak wordt nog vanuit de meester-gezel methode opgeleid. Hierin is de expertpositie van de arts bepalend. Er is weinig aandacht voor de menselijke kant van deze organisatievorm. Fouten maken hoort niet en kennis is macht. Je bent dom of je bent slim. Overdracht krijgt op hiërarchische wijze vorm. Veel mensen voelen zich in dit systeem niet gezien-Of ze moeten op hun tenen lopen om het bij te houden.

Hoe kan Salsaparilla helpen?

Salsaparilla maakt game interventies. Met behulp van onze game interventies willen we gedragsverandering op de werkvloer realiseren. Een aantal resultaten van onze games in de zorg:

  • Een andere werkcultuur met elkaar creëren
  • Een professionele aanspreekcultuur, met respect en waardering voor andere afdelingen
  • Een cultuur waarin werken onder tijdsdruk bespreekbaar wordt gemaakt en op de juiste tijden ook wordt geëvalueerd
  • En bovenal een cultuur waarin specialisten en verpleegkundigen met elkaar samenwerken

In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 40 verschillende game interventies voor zorg instellingen gemaakt en we helpen jou ook graag!

Geïnteresseerd?
Laten we in gesprek gaan