Serious gaming in het onderwijs

Serious gaming in het onderwijs biedt de perfecte oplossing om resultaatgericht grote veranderingen te implementeren. De spellen geven een beeld van de werkelijkheid, maar laten ruimte voor ontwikkeling. Zo biedt een simulatie spel een grotere kans op transfer naar de werkomgeving. Stichting OVO zag hier de voordelen van in en vroeg Salsaparilla de leiderschapsconferentie aan te pakken.

Stichting OVO zette een grote stap in het realiseren van haar visie met betrekking tot het implementeren van opbrengstgericht werken binnen hun scholen.

Raak ons

Concreet wilde Stichting OVO dat het thema resultaatgericht en opbrengstgericht leidinggeven werd overgebracht op de schoolleiders. Zij wilde de leiderschapsconferentie die daarbij altijd wordt ingezet eens anders vormgeven. Het moest de aanwezigen meer raken en beter betrekken bij het onderwerp. Een van de manieren om dit te bereiken was door de conferentie om te turnen in een serious game dat zich kenmerkt door interactiviteit en hoge mate van betrokkenheid.

De aanpak begint bij jezelf

Op basis van een uitvoerige briefing ontwierpen wij een game voor het voltallige management van de acht basisscholen en 4 middelbare scholen die onder de vlag van Stichting OVO vallen. De schoolleiders moesten stilstaan bij hun rol in het vormgeven van opbrengstgericht werken binnen hun school. Veel leidinggevenden beseften dat zij het begrip als een eis over de schutting gooiden om vervolgens te hopen op resultaat van de leraren.

Coaching op denkfouten

Tijdens de serious game stonden we samen met de schoolleiders ook stil bij denkfouten van docenten. Hoe kun je als leidinggevende helpen met het verhelderen of oplossen van denkfouten om ze in de toekomst bovendien te voorkomen? Hiervoor zijn bepaalde coachingstechnieken geschikt die door middel van het spel werden overgebracht op de deelnemers.

 

Serious gaming in het onderwijs maakt van een leiderschapsconferentie een interactieve dag.

Grote stappen

De game werd zeer hoog gewaardeerd. Stichting OVO zette een grote stap in het realiseren van haar visie met betrekking tot het implementeren van opbrengstgericht werken binnen hun scholen. Van de neiging om een werkmethode als deze over de schutting te gooien zijn de schoolleiders nu wel genezen.

Over Stichting OVO

De Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem, oftewel Stichting OVO biedt openbaar basis- en voortgezet onderwijs aan in de regio Gorinchem. Ze richten zich zoveel mogelijk op talentontwikkeling van individuele leerling in de groep. Onder meer door de unieke combinatie van basisonderwijs en voortgezet onderwijs en goed personeel. Zij noemen het laatste zelfs van ‘kapitaal belang met een uitermate hoge prioriteit’. Een professionele cultuur van doelgericht samenwerken en samen leren is hierbij van groot belang. Kwaliteitsbeleid de sleutel vormt tot de toekomst.

Benieuwd naar wat serious games voor uw organisatie kunnen betekenen?

Vraag nu vrijblijvend een demo aan!