Samenwerking tussen arts en verpleegkundige

Hoe creëer je de juiste cultuur?

Werken onder de druk van tijd is in de zorg altijd aanwezig. Handelingen zijn geprotocolliseerd en gedepersonaliseerd. Artsen werken op een zeer krap tijdschema- maar ook verpleegkundigen moeten hun tijd aan het bed zo nuttig mogelijk inzetten zodat er met een kleine bezetting zo veel mogelijk gedaan kan worden. Met deze tijdsdruk gaat iedere zorg medewerker op een andere manier om. Sommige mensen lopen rond alsof ze voortdurend met een crisissituatie geconfronteerd worden- andere mensen schuiven de tijdsdruk aan de kant en doen wat nodig is, maar het minder productief zijn vreet aan ze.

Er zijn nogal wat onderzoeken in de zorg gedaan over tijdsdruk en werkdruk. Veel mensen geven aan dat deze te hoog is. In de Acute Zorg is een veel te hoog percentage PTSS gevallen. In de minder acute zorg is het verzuim nog steeds erg hoog. Een baan in de zorg is voor veel jonge mensen niet meer aantrekkelijk.

Waar loop je tegenaan?

Het zorg-systeem is een oud hiërarchisch kennissysteem. Vaak wordt nog vanuit de meester-gezel methode opgeleid. Hierin is de expertpositie van de arts bepalend. Er is weinig aandacht voor de menselijke kant van deze organisatievorm. Fouten maken hoort niet en kennis is macht. Je bent dom of je bent slim. Overdracht krijgt op hiërarchische wijze vorm. Veel mensen voelen zich in dit systeem niet gezien – of ze moeten op hun tenen lopen om het bij te houden.

Wat is een oplossing?

Een andere manier van organiseren, nog meer technische innovatie en een andere mindset zijn belangrijke veranderingen die in de zorg moeten worden doorgevoerd.

Enkele zorginstellingen waarvoor we werken

Hoe kan Salsaparilla helpen?

Salsaparilla maakt game interventies. Met behulp van onze game interventies willen we gedragsverandering op de werkvloer realiseren. Een aantal resultaten van onze games in de zorg:

  • Een andere werkcultuur met elkaar creëren
  • Een professionele aanspreekcultuur, met respect en waardering voor andere afdelingen
  • Een cultuur waarin werken onder tijdsdruk bespreekbaar wordt gemaakt en op de juiste tijden ook wordt geëvalueerd
  • En bovenal een cultuur waarin specialisten en verpleegkundigen met elkaar samenwerken

In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 40 verschillende game interventies voor zorg instellingen gemaakt en we helpen jou ook graag!

Geïnteresseerd?
Laten we in gesprek gaan