Over Salsaparilla

Salsaparilla maakt managementgames en game based veranderingstrajecten

Veranderen levert vaak weerstand op in organisaties. In onze ogen is dat helemaal niet nodig. Door de inzet van speelse elementen kun je veel veranderingen leuk en interessant maken voor medewerkers.

Salsaparilla levert ideeën en vormen om veranderingen te laten slagen in uw organisatie. Wij maken serious games en game based verandertrajecten. Onze games zijn soms digitaal, soms live. Het gaat ons niet om de vorm, de formule of het format maar om een blijvend resultaat voor u. Wij werken altijd op maat.

Salsaparilla is voor veel organisaties een gesprekspartner met ruime ervaring in game based veranderen.

Salsaparilla werd in 2000 opgericht door Marco Tankink. Met een achtergrond als adviseur in het verandermanagement wilde hij meer speelse elementen toevoegen aan het veranderrepertoire van bedrijven en adviesbureaus.

Onze games en game based veranderingstrajecten scoren hoog op veranderbereidheid en resultaat.

Wij hechten aan een goede transfer van het geleerde naar de praktijk. Als een leerresultaat niet geborgd kan worden dan laten we de opdracht liever lopen. Een serious game vraagt een serieuze investering en moet resultaten in de praktijk opleveren.