Terug naar cases

Gemeente Urk

Aanspreken en aanspreekbaar zijn

Vraag

Vraag van de klant

Binnen de gemeente Urk is men bezig met een cultuurveranderingstraject. In dit traject staan drie thema’s centraal: – elkaar aanspreken, – aanspreekbaar zijn en -verantwoordelijkheid nemen. De gemeente Urk heeft Salsaparilla gevraagd om hen te helpen bij de vormgeving van dit traject.

Aanpak

Aanpak

Salsaparilla ontwikkelde een live game waarin de drie bovengenoemde thema’s centraal stonden. Deze game is door alle medewerkers van de gemeente gespeeld. De reacties waren positief. Daarnaast ontstonden er gesprekken in de verschillende teams. Gesprekken over aanspreken en aanspreekbaar zijn. Zinnige gesprekken waar de gemeente graag een vervolg aan wilde geven. Dit heeft geleid tot een tweede interventie: Salsaparilla heeft de leidinggevenden geholpen om een speciaal werkoverleg in te richten op deze thema’s. Het overleg werd geleid door de leidinggevende, ondersteund door een trainer/spelleider en een acteur van Salsaparilla.
Na deze interventie kwamen we met de voorbereidingsgroep tot de conclusie dat er weinig voorbeeldgedrag in de organisatie was aan te wijzen op het gebied van aanspreken en aanspreekbaar zijn. Dit leidde tot een volgend gesprek/coachingsmoment met de leidinggevenden van de gemeente.

Resultaat

Het resultaat

160 mensen hebben de game gespeeld
Er zijn 4 werkoverleggen begeleid
Er heeft een coachingssessie met het management plaatsgevonden

Benieuwd geworden? Game based change traject voor uw organisatie?